Pumpgeneraler

Pumpgeneraler  är Ingela & Keith Jonsson tillsammans med Barbro & Bernt Hogbrandt.

De hanterar beställningar av pumpar och alla pumpbeställningar går via följande adress: ingelajonsson@msn.com

Pumpgeneralernas jobb är att samordna våra pumpbeställningar gentemot SKT och hantera logistiken kring transporter så att pumparna hamnar på rätt tomt på Ornö. Valet av vilken pump måste varje fastighetsägare själv hantera med hjälp av information på hemsidan och diskussioner med entreprenörer och erfarenhetsutbyte med grannar.