Kallelse till årsstämma i Bodalviken ARV som äger rum söndagen den 22 maj kl 10.30 i Bygdegården, Ornö.

Hej Härmed kallas ni till årsstämma i Bodalviken ARV som äger rum söndagen den 22 maj kl 10.30 i Bygdegården, Ornö. Med kallelsen bifogas dagordning, årsredovisning 2015, revisionsberättelse 2015 och valberedningens förslag till funktionärer 2016. Budgeten för 2016 kommer att Läs hela inlägget