Frågor och svar ang ARV projektet

Frågor och svar

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan samfälligheten och enskild fastighetsägare?
Föreningen ansvarar för byggandet av det gemensamma nätet och reningsverket och för dess drift och underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för arbeten på egna tomten och för fastighetspumpen.

När börjar den allmänna grävningen och hur lång tid tar den?
Just nu pågår upphandlingen av entreprenör och vårt mål är att påbörja grävningen redan i november men beroende på vilka anbud vi får kan det bli till våren eller nästa höst

Finns det ritning på var anslutningspunkterna finns?
I samband med SKT-besöket fick varje fastighetsägare reda på sin egen anslutningspunkt. Så fort vi får möjlighet så publicerar vi en ritning på hemsidan. Dock kan entreprenören behöva göra vissa justeringar så gräv inte fram till anslutningspunkten i förväg.

Viken pumptyp skall jag välja?
SKT erbjuder 3 olika pumptyper, LPS 2000E, LPS 2000EI och LPS 2000EIV och broschyrerna för dessa hittar ni på hemsidan. Kortfattat så erbjuder LPS 2000E förläggning på frostfritt djup, EI är mycket kortare och är mer för placering i källare eller i ett separat litet hus som måste vara isolerat och uppvärmt. EIV har inbyggd värmekabel men är dyrare och har mindre sump.

Hur ser leveransavtalet för pumpar ut? Måste man beställa 5 pumpar/gång och när levereras de och vad kostar de per styck? Och är det mening att få leverans nu om ändå inte grävning är klar?
Pumpen tillhör fastighetsägaren däremot har föreningen gjort ett avropsavtal med SKT. Priserna kan ni få av någon styrelseledamot. Om man beställer minst 5 pumpar gäller fritt Dalarö. Erfarenheten från första leveransen gör att vi ser över rutinerna för leverans av pumpar och återkommer. Ni behöver inte beställa pumpar förrän det blir aktuellt att gräva, men samordna sedan gärna med grannarna. Om pumpen går sönder ansvarar fastighetsägaren för reparationen. Vi kommer att ha en utbytespump i teknikboden vid reningsverket.

Finns info skriftligt någonstans om rördimensioner, montering etc.?
Generellt gäller att avloppet måste ha dimension på 110 mm för att kunna ha WC. En del har redan detta medan andra bara har en 75 mm ledning och då måste den bytas. Utöver detta vill man gräva ner inkommande vattenledning, fiber och skyddsrör för el till pumpen och eventuellt frostskydd till vattenledningen om den ej ligger på frostfritt djup. På hemsidan finns monteringsanvisningar för VA delen för de olika pumparna.

Allt material som behövs i diket på tomten från anslutningspunkt fram till huset och badrummet – ingår det t ex i leveransen när egen entreprenör får uppdrag att gräva på tomten?
Normalt så har den entreprenör som man själv anlitar med sig detta material. Väljer man att gräva själv köper man det på närmsta byggvaruhus. Då måste man själv veta vad som skall grävas ner och vilket material som behövs.
Vilket montagesätt skall jag välja mellan pump och servis
De två huvudalternativen är cellplastlådor som också används i det gemensamma nätet eller isotermrör. Rören är dyrare och värmekabeln drar upp till 6 gånger mer effekt men den kan läggas direkt på berg och bara täckas för att förhindra UV strålning. Om man täcker lådorna med 10 cm jord får man vegetation att växa och man kan gå på marken ovanför.

Nedgrävning av fiberoptisk kabel på egen tomt
Skyddsrör till fiber för nedgrävning på egen tomt ingår i priset för de som är medlemmar i Ornöfiber. Gräver man tidigt kan man få ut material från Ornöfiber. När det stora nätet är grävt så lämnar huvudentreprenören tillräckligt med skyddsrör vid tomtgränsen som man själv gräver ner, förslagsvis i samband med att man gräver avloppet på sin egen tomt. Anvisning för detta samt hur man ansluter till en av föreningen tillhandahållen anslutningsbox på husväggen finns i en instruktion på hemsidan.
När den stora grävningen är klar och ett tillräckligt antal grävt ner och monterat skyddsröret så bestämmer OrnöFiber ett datum när de ”blåser in” fibern i skyddsrören.

Är det några särskilda krav på toalettstol?
Nej, det finns inga krav förutom att den skall vara snålspolande.

En del har talat om termostater för elvärmen för rör och kablar i diket, vad vet ni om det?
Kan man inte gräva frostfritt, ca 1,2 m, behöver man skydda trycksatta rör med isolering och/eller värmekablar. Samma sak gäller fastighetspumpen.

Vad händer med elskåpet?
Flertalet kommer att få elskåpet flyttat till en separat stolpe och varje fastighet får ett eget skåp. Vattenfall tillhandahåller nytt skåp där så erfordras men skåpet övergår sedan till fastighetsägaren. Man måste koppla över sin elkabel till det nya skåpet och detta betalar fastighetsägaren för men jobbet utförs av en elektriker som föreningen anvisar.

Om man gräver tidigt – vad gör man med sitt avlopp under tiden?
Här gäller det att hitta en lösning där man kanske använder sin befintliga BDT brunn under tiden och kanske har dubbla rör in under huset som man ”kopplar om” när reningsverket är startat. Eller hittar någon annan form av temporär lösning under tiden.

 

Kommentera