”Egna tomten”

Egna tomten

Nedan följer saker som man kan ha i tankarna när man planerar arbeten på den egna tomten

 

Fiber:

Var skall fibern komma in i huset. Boxen behöver 220V strömmatning på insidan av huset. Vill man trådlöst – hur får man bra spridning? Skall gästhuset förses med fiber? Hur drar man då bäst en vanlig IP/ethernet kabel dit?

El:

Avloppspumpen behöver el. Så ett ”gult skyddsrör” måste grävas ner så att elektrikern kan dra in elkabel i den.

Behöver jag göra andra ändringar i elcentralen? Jordfelsbrytare? Jorda uttag inne i huset? Nya uttag på utsidan? Någon annan el på tomten när man ändå gräver?

Avlopp:

110 rör med självfall till pumpen. Från pumpen ut till nätet måste det ligga frostfritt eller ha värmekabel (även den skall matas med el). För de som har godkänt avlopp så kan man förstås vänta tills nästa år eller året därpå med att koppla in sig.

Inkommande vatten:

Måste skyddas frostfritt djup eller värmekabel

Skall jag göra om fler saker inne i huset tex badrum? Detta kan man börja med nu!

I princip så finns följande alternativ, allt hänger på vilket behov du själv har och när du behöver komma igång:

  1. För de som har egen brunn så är det ju ingen panik att koppla in sig på vattennätet.
  2. För de som inte är klara med sin planering och inte har egen brunn så finns det dels en nytt extra tappställe vid gångstigen till Södra Storskogen där man kan hämta vatten.
  3. Gräva ner både avlopp och vatten och gör det hela klart.
  4. En enkel lösning är att koppla en slang från den nya vattenledningen till det gamla ståndarröret, den behöver inte ens vara nedgrävd så har man vatten över sommaren, men innan frosten kommer så behöver man vidta åtgärder på denna lösning
  5. Man kan också sätta en avtappningsventil och koppla ihop sitt ståndarrör med det nya vattenledningen. Varje år öppnar man ventilen och tappar ur detta och skyddar därmed anläggningen mot frost. Detta görs på de fastigheter som inte är med i VA projektet hos oss och även i Norra Storskogen. Man kan åka till Norra och titta hur det ser ut

 

Träd:

Skall jag fälla några stora träd? Detta är enkelt att göra när det finns en grävmaskin på tomten. Då använder man maskinen för att se till att trädet kommer rätt. Dessutom kan maskinen enkelt ta bort stubbar mm. Vi har dessutom nu en uppsamlingsplats i nedre Bodalsberget vilket gör det billigt att frakta bort ris och stammar.

Buskar, häckar etc:

Skall man plantera något? Enkelt att låta grävmaskinen gräva en planteringsgrop.

Flytta på båtar, bilar, släp och andra saker

Börja tänk nu! När grävmaskinen står på tomten då är det ofta för sent att få fram extra slangar, rör mm!