Allmän info ARV projektet

Bodalviken ARV Samfällighetsförening består av cirka 40 st fastigheter inom kvarteren Bodal och Bodalsberget.
Föreningen har till uppgift att anlägga och förvalta/drifta reningsverk samt ledningar och vattennät.
Under hösten eller ev under våren 2016 påbörjas arbetna och entreprenör för detta arbete upphandlas för närvarandet.
Vårt mål är att entreprenaden skall vara färdig under 2016.
Vi informerar löpande på hemsidan hur arbetet fortlöper.
Kontaktperson:
Ordförande : Örjan Mattson
mailadress: orjan.m.mattsson@gmail.com

Info om ARV projektet på stämman 2015-10-22-3

För att kunna läsa dokumentet ovan behöver du programmet Adobe Reader. Om du inte har detta, kan du ladda hem det gratis här.