Medlemmar: Glöm ej bort ränteavdraget i deklarationen

Hej

Avdrag för ränteutgifter

Under år 2016 har Bodalviken ARV haft ränteutgifter på totalt 57 564 kr motsvarande 1371 kr per delägarfastighet. Vi är en delägarbeskattad samfällighet och det innebär att varje fastighetsägare i sin deklaration för inkomståret 2016 kan dra av ränteutgiften 1371 kr i sin inkomstdeklaration.

Hälsningar

Örjan

 

Kommentarer är avstängda