Reningsverket fungerar prima rapporterar de redan påkopplade!

Nu är reningsanläggningen testad en tid och fungerar bra. Flera tomter är inkopplade och dessa gläds var dag åt den nya spolande ordningen.

Det är också dags att koppla in vår nya dricksvattenbrunn på Bodalsberget till året runt vattnet och brunnstomten är nu återställd.

Till senhösten skall vi fälla de träd som har blivit skadade (stammar och rotsystem) av grävningarna. Detta för att säkerställa att de inte faller över människor, bilar, hus, vägar eller ledningar. Mer information om detta kommer och vi försöker också kontakta berörda fastighetsägare.

Med höst hälsningar / Mattias / Styrelsen Bodalviken ARV

 

Kommentera