Bild på gropen för reningsverket

I bilden nedan ser man hela gropen + rigg + borrare på platsen för reningsverket.

Mycket bra bild där man får storleksperspektivet!

Foto: Janne

Borrning på platsen föreningsverket, det är några bergklackar som skall sprängs bort.

Borrning på platsen för reningsverket, det är några bergklackar som skall sprängas bort.

Kommentera